PL EN
Różnorodność relacyjna i przyjemność seksualna wśród polskich mężczyzn heteroseksualnych, homoseksualnych i biseksualnych.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
 
 
Data nadesłania: 21-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-04-2022
 
 
Data akceptacji: 27-04-2022
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1037-1055
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania było opisanie orientacji seksualnych, relacji intymnych, zachowań seksualnych i przyjemności u mężczyzn identyfikujących się jako heteroseksualni, biseksualni i homoseksualni.

Metoda:
Analizę oparto na danych pochodzących z przekrojowego internetowego badania seksualności polskich mężczyzn heteroseksualnych (MH; N = 1079), homoseksualnych (MG; N = 1704) i biseksualnych (MB; N = 713). Porównano mężczyzn z tych trzech grup pod względem ich orientacji seksualnej, relacji intymnych i zachowań seksualnych, w tym najbardziej przyjemnych czynności seksualnych.

Wyniki:
Seksualność MG i MB wydaje się być bardziej zróżnicowana i mniej ukierunkowana na określone czynności seksualne. Mężczyźni należący do mniejszości seksualnych (MMS) częściej byli w związkach otwartych (nieekskluzywnych), mieli bardziej zróżnicowane doświadczenia seksualne, a także większą różnorodność aktywności seksualnej. Dotyczyło to zwłaszcza mężczyzn biseksualnych.

Wnioski:
Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie zależności i znaczących różnic w zakresie orientacji seksualnej, relacji intymnych, zachowań seksualnych i przyjemności seksualnej u MH, MG i MB. Uzyskane wyniki, wskazujące na większą różnorodność form ekspresji seksualnej i preferencji wśród MMS, służyć mogą zarówno zmianie stereotypowych przekonań, jak i pozytywnie wpłynąć na praktykę pedagogiczną (edukację seksualną i nauczanie specjalistyczne) oraz kliniczną (trafniejszą oceną potrzeb i problemów doświadczanych przez pacjentów).

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top