PL EN
Złośliwe następstwa masturbacji - opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 15-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-04-2021
 
 
Data akceptacji: 01-06-2021
 
 
Data publikacji online: 31-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Mędrala   

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca, Oddział Psychiatrii i Psychoterapii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(5):1057-1062
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaprezentowano przypadek 32-letniej pacjentki, cierpiącej od wielu lat z powodu schizofrenii paranoidalnej, która rozwinęła złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) w wyniku podania leku przeciwpsychotycznego o przedłużonym działaniu. Z uwagi na nieskuteczność terapii benzodiazepinami (BDZ) została zakwalifikowana do zabiegów elektrowstrząsowych (EW). Pomimo początkowo dobrej odpowiedzi na EW po 3 tygodniach jej stan somatyczny i psychiczny uległ znacznemu pogorszeniu, co trudno było wytłumaczyć wyłącznie potencjalną utratą skuteczności sejsmoterapii czy niespecyficznymi odchyleniami parametrów laboratoryjnych. Diagnostykę poszerzono o badania obrazowe oraz konsultację ginekologiczną, które wykazały obecność w pochwie otorbionej tkanką łączną zakrętki opakowania popularnego preparatu multiwitaminowego. W trakcie późniejszego ukierunkowanego wywiadu pacjentka przyznała, że w istocie przed 6 miesiącami podczas masturbacji fragment tubki utknął jej w drogach rodnych, jednak z powodu poczucia wstydu i subiektywnego braku niepokojących objawów fakt ten przemilczała. Po miesiącu od ewakuacji ciała obcego pacjentka w stanie pełnej remisji objawowej powróciła do rodzinnego domu. Prezentowany przypadek ukazuje, iż stan zapalny toczący się w organizmie może wikłać katatonię i ZZN, powodując niespecyficzny przebieg oraz trudności w diagnostyce i leczeniu. W przypadku niektórych pacjentów proces zapalny może być spowodowany ciałem obcym zlokalizowanym w różnych otworach naturalnych ciała. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę charakterystykę pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych. Po raz kolejny uzmysławia nam również jak ogromną rolę odgrywa szczegółowe zebranie wywiadu, także w obszarze życia autoerotycznego pacjenta.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top