PL EN
ARTICLE
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego dotyczące opieki nad zdrowiem dorosłych osób transpłciowych – stanowisko panelu ekspertów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
2
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Poradnia Seksuologiczna
 
3
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Endokrynologii Klinicznej i Doświadczalnej
 
4
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 
5
Szpital Nowowiejski w Warszawie, Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
 
6
Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie
 
7
Prywatna praktyka lekarska w Warszawie
 
8
Centrum Terapii Synteza w Krakowie
 
9
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra i Klinika Endokrynologii
 
10
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Psychologii
 
11
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego
 
12
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 
13
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
 
14
Knut Mazurczak Adwokaci w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 25-06-2020
 
 
Data akceptacji: 28-07-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2021
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Grabski   

Pracownia Seksuologii, Katedra Psychiatrii UJ CM Poradnia Seksuologiczna, Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(3):701-708
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Próby ujednolicenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego wobec osób transpłciowych doświadczających dysforii płciowej po raz pierwszy podejmowane były w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Nie zostały jednak uwieńczone publikacją w postaci odpowiednich wytycznych. Taki stan rzeczy był i wciąż jest źródłem odmiennej praktyki klinicznej realizowanej przez różnych specjalistów, którzy różnią się między innymi zakresem proponowanych badań diagnostycznych i kryteriami, które przyjmują jako przesłankę do wdrożenia medycznych działań afirmujących płeć (MDAP). Dodatkowo, w ostatnim dziesięcioleciu mamy do czynienia ze zmianą w postrzeganiu transpłciowości o niemal paradygmatycznym charakterze wyrażoną w kolejnych edycjach systemów diagnostycznych (DSM, ICD), z czym związane są równie fundamentalne zmiany w zasadach prowadzenia opieki zdrowotnej nad osobami transpłciowymi, które znalazły wyraz między innymi w Standardach Opieki opublikowanych przez WPATH w 2012 roku. Zrodziło to potrzebę sformułowania zaleceń dla specjalistów praktykujących w Polsce, aby przynajmniej częściowo uwzględnić wspomnianą ewolucję poglądów i zasad postępowania w odniesieniu do osób transpłciowych poszukujących pomocy w związku z doświadczaną dysforią płciową.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top