PL EN
ARTICLE
Transseksualizm czy zaburzenia psychotyczne? Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 01-07-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-09-2019
 
 
Data akceptacji: 18-09-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Jakubowski   

Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):71-83
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest analiza przypadku mężczyzny z diagnozą schizofrenii paranoidalnej, który doświadcza urojeń i omamów dotyczących zmiany płci, oraz krótki przegląd literatury. Dane zaprezentowane w studium przypadku zostały zebrane podczas wywiadu klinicznego, w ciągu półrocznego procesu diagnostycznego. Wywiad miał postać częściowo ustrukturalizowaną, wykorzystano również baterię testów - Minesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości 2 (MMPI-2), Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR (SCID- I), Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi II DSM-IV-TR (SCID-II), Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP), Montrealski Test do Oceny Stanu Poznawczego (MoCA), Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-R). Opis przypadku osoby, której przypisano po urodzeniu płeć męską, a która identyfikuje się jako kobieta. W trakcie diagnozy zostały stwierdzone u badanego urojenia i omamy, które w obrazie klinicznym zdają się mieć dominujący wpływ na poczucie niezgodności płciowej. Wyniki uzyskane w wykorzystanych narzędziach zdają się potwierdzać hipotezę nt. zasadności postawienia diagnozy schizofrenii paranoidalnej. Biorąc pod uwagę zaprezentowane studium przypadku, w procesie diagnozy transseksualizmu jest szczególnie ważne zróżnicowanie go z zaburzeniami psychotycznymi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top