PL EN
ARTICLE
Kobiety jako sprawczynie zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego
 
 
Data nadesłania: 21-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2019
 
 
Data akceptacji: 07-08-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Więcek-Durańska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):53-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest analizą wybranych aspektów czynów popełnionych przez kobiety i polegających na zgwałceniu ze szczególnym okrucieństwem. W pierwszej części zaprezentowano krótki rys historyczny w podejściu do przestępczości kobiet. W drugiej autorka przedstawia wyniki badań własnych dotyczących zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem dokonanych przez kobiety. Badanie przeprowadzone zostało w oparciu o materiał empiryczny pochodzący ze spraw karnych, w których podstawą skazania był artykuł 197§4 k.k., a sprawcami bądź współsprawcami czynów były kobiety. Ze względu na szczególny charakter przestępstwa materiał badawczy stanowiły akta spraw sądowych zakończonych prawomocnym wyrokiem. Analizom poddano sprawy karne zakończone prawomocnym wyrokiem w latach 2005-2012. W analizowanych sprawach kobiety pełniły aktywną, agresywną bardzo często dominującą rolę zarówno w planowaniu czynu jak i w jego realizacji. Wszystkie czyny dokonane zostały wspólnie z mężczyznami, a kobiety w trakcie ich popełniania były pod wpływem alkoholu. Prezentowane wyniki badania ukazują kobietę sprawczynię zgwałcenia w nieco innym świetle niż dotychczas prezentowane badania, warto podkreślić jednak że wyniki analiz należałoby pogłębić, poszerzyć o dodatkowe przypadki nie tylko zgwałceń ze szczególnym okrucieństwem ale również innych przestępstw.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top