PL EN
ARTICLE
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne o charakterze seksualnym. Definicja, modele i terapia poznawczo-behawioralna
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Nauczycielskiej
 
 
Data nadesłania: 14-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2019
 
 
Data akceptacji: 31-08-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marta Kuty-Pachecka   

Uniwersytet Wrocławski
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):39-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne o charakterze seksualnym charakteryzują się niechcianymi intruzywnymi myślami, obrazami o treściach seksualnych. Występowanie obsesji seksualnych szacuje się na około 16,8% wśród pacjentów z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi ( OCD ). Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych ze zjawiskiem zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego o charakterze seksualnym i wskazanie na modele poznawcze i behawioralne zaburzenia obsesyjno - kompulsywnego o charakterze seksualnym. Artykuł zawiera ponadto przegląd literatury dotyczącej skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych, w tym o charakterze seksualnym. Badania wskazują, że jedną z bardziej efektywnych metod leczenia zaburzenia obsesyjno - kompulsyjnego, zwłaszcza kompulsywnych zachowań, jest terapia poznawczo-behawioralna i ekspozycja z powstrzymaniem reakcji. Jeśli chodzi o interwencje psychoterapeutyczne dotyczące zaburzenia obsesyjno - kompulsywnego, badania sugerują, że w porównaniu z większością innych form OCD ( tj. skażeniem lub sprawdzaniem ) obsesje seksualne wymagają dłuższego leczenia, a odpowiedź na terapię może być mniej skuteczna.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top