PL EN
Polscy specjaliści i specjalistki w dziedzinie zdrowia psychicznego i seksualnego pracujący z osobami transpłciowymi i różnorodnymi płciowo – kim są i jakie mają przygotowanie?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Pracownia Seksuologii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych
 
3
Edinburgh Napier University, School of Applied Social Sciences
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska
 
 
Data nadesłania: 21-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2023
 
 
Data akceptacji: 24-10-2023
 
 
Data publikacji online: 05-02-2024
 
 
Data publikacji: 05-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Ewa Mijas   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład Zdrowia i Środowiska
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedstawienie charakterystyki demograficznej i zawodowej polskich specjalistek, specjalistów i osób specjalizujących się w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego (mental and sexual health specialists, MSHS) mających doświadczenie w pracy klinicznej z osobami transpłciowymi i różnorodnymi płciowo (transgender and gender diverse; TGD).

Metoda:
Badanie miało charakter przekrojowy i przeprowadzone zostało za pomocą platformy LimeSurvey. Udział w badaniu wzięło 239 MSHS o różnorodnym wykształceniu zawodowym i na różnych etapach kariery zawodowej, mających doświadczenie pracy z pacjentami/tkami TGD. Osoby uczestniczące w badaniu poproszone zostały o podanie podstawowych danych demograficznych (np. tożsamości płciowej i seksualnej) i zawodowych (np. znajomość wiodących standardów i wytycznych). Zastosowano metody statystyki opisowej.

Wyniki:
Wiek badanej próby wynosił średnio 39,5 lat (SD 7,92) i większość stanowiły osoby o przypisanej płci żeńskiej (73,2%). W grupie badanej dominowali psychoterapeuci/tki (70%), inne grupy zawodowe to psychologowie/żki (53%), lekarze/rki (31%) i certyfikowani seksuolodzy/żki (5,9%). Większość (72%) praktykowała w dużych miastach (>500 tys.). 68,6% osób podało tożsamość kobiecą, 24,7% męską, a 6,3% TGD. 63,2% osób było heteroseksualnych, 12,1% homoseksualnych, 12,6% biseksualnych, a 12,1% podało inną tożsamość seksualną. Znaczenie i praktykowanie religii było znacząco mniejsze niż dla ogółu polskiego społeczeństwa. Większość osób, które wzięły udział w badaniu oceniła swoją znajomość podstawowych wytycznych w pracy z osobami TGD jako niesatysfakcjonującą lub złą, a szkolenia w trakcie kształcenia zawodowego jako niewystarczające.

Wnioski:
Osoby świadczące usługi kliniczne dla klientów i klientek TGD stanowią zróżnicowaną zawodowo grupę. Istnieje pilna potrzeba poszerzenia i intensyfikacji szkoleń zawodowych kierowanych do MSHS w zakresie tematyki dotyczącej opieki nad zdrowiem osób TGD.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top