PL EN
ARTICLE
Polska adaptacja zadania Stroopa w warunku emocjonalnym do oceny preferencji pedofilnych – badania pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
 
2
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 12-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-07-2019
 
 
Data akceptacji: 14-08-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak   

3rd Psychiatry Department, Institute of Psychiatry and Neurology
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):85-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przeprowadzono badanie pilotażowe celem stworzenia polskiej adaptacji zadania Stroopa do oceny preferencji pedofilnych.

Metoda:
Badanie składało się z dwóch etapów obejmujących stworzenie materiału testowego poprzez uszeregowanie odpowiednich list słów przez sędziów kompetentnych. Drugi etap badania polegał na weryfikacji empirycznej założeń zadania Stroopa w warunku emocjonalnym wśród populacji nieklinicznej.

Wyniki:
Na podstawie oceny pięciu sędziów kompetentnych dokonano uszeregowania słów od najbardziej do najmniej pobudzających seksualnie (W Kendalla od 0.368 do 0.693). Otrzymano sześć uszeregowanych list, poproszono ponownie sędziów kompetentnych o ocenę czy stworzone listy słów będą właściwe dla badania (współczynnik trafności Lawshe'a CVR od 0.6 do 1.0). Połączono dwie kategorie słów. Otrzymano pięć uszeregowanych list, poproszono ponownie sędziów kompetentnych o ocenę czy stworzone listy słów będą właściwe dla badania (współczynnik trafności Lawshe'a CVR 1.0). Stworzona lista słów uzyskała ostatecznie akceptację wszystkich sędziów kompetentnych. Na podstawie badań eksperymentalnych przeprowadzonych na osobach z populacji nieklinicznej, wykazano, zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi narzędzia, że średni czas reakcji na słowa o charakterze seksualnym jest dłuższy w porównaniu do słów neutralnych. Średni czas reakcji na słowa dziecięce nie różnił się istotnie od słów neutralnych.

Wnioski:
Na podstawie badań z udziałem sędziów kompetentnych oraz przeprowadzonych badań empirycznych, stworzono wstępną polską adaptację zadania Stroopa w warunku emocjonalnym do diagnozy preferencji pedofilnych. W celu wykorzystania zadania w praktyce klinicznej, konieczne są dalsze badania z udziałem osób z preferencjami pedofilnymi.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top