PL EN
ARTICLE
Pomiar usług zdrowotnych w placówkach psychiatrycznej długoterminowej opieki stacjonarnej
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii
 
 
Data nadesłania: 19-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-05-2019
 
 
Data akceptacji: 12-06-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mira Lisiecka-Biełanowicz   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):101-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opracowanie dotyczy pomiaru jakości świadczeń zdrowotnych w długoterminowej psychiatrycznej opiece stacjonarnej. Problematykę pomiaru jakości usług zdrowotnych zawężono do świadczeń w stacjonarnych zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL). Celem opracowania jest zaproponowanie miar w zakresie świadczeniu usług w psychiatrycznej długoterminowej opieki stacjonarnej. Obecnie brakuje narzędzi pomiaru świadczonych usług psychiatrycznych. Powoduje to, że niesprawnie działa mechanizm monitorująco-nadzorczo-kontrolny mający zapewnić wymagany poziom jakości świadczonych usług w tym zakresie opieki psychiatrycznej. Rozważania prowadzone w opracowaniu mają więc na celu ukazanie odpowiedniego zestawu miar pozwalających ocenić dokonania podmiotu lecznictwa stacjonarnego z uwzględnieniem specyfiki z zakresu psychiatrycznej opieki długoterminowej (ZOL-e). Zastosowanie Zespołowej Skali Funkcjonowania Pacjenta (ZSFP) umożliwia konkretyzację zmian zachodzących w funkcjonowaniu pacjenta oraz porównywanie ich w odstępach czasu oraz w sposób pośredni powoduje, że Skala może być używana do wnioskowania o pogłębianiu się, stabilizacji bądź cofaniu się choroby, a także świadczyć o skuteczności pracy zespołu terapeutycznego. Przedstawione wyniki zastosowania zaproponowanych miar stanowić mogą bazę odniesienia – jako benchmark - dla poprawy oraz doskonalenia jakości usług zdrowotnych dla pacjentów w stacjonarnych zakładach opiekuńczo-leczniczych w Polsce.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top