PL EN
ARTICLE
Depresja i palenie papierosów – powszechne problemy zdrowotne wśród polskich 14-latków. Wyniki badania SOPKARD-Junior
 
Więcej
Ukryj
1
Gdańskie Centrum Zdrowia, Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 
2
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prewencji i Dydaktyki
 
3
Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 05-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2019
 
 
Data akceptacji: 24-07-2019
 
 
Data publikacji online: 28-02-2021
 
 
Data publikacji: 28-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Anna Pakalska-Korcala   

Gdańskie Centrum Zdrowia
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(1):113-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena występowania oraz współwystępowania depresji i nadużywania substancji psychoaktywnych wśród sopockiej młodzieży.

Metoda:
W roku 2006 i 2007 w ramach programu SOPKARD-Junior badaniem psychologicznym objęto 316 gimnazjalistów. Zastosowano Skalę Depresji Becka, Krakowski Inwentarz Depresyjny oraz własny kwestionariusz oceniający częstość przyjmowania używek. U młodzieży z objawami depresyjnymi w badaniach kwestionariuszowych wykonano badanie psychiatryczne. Program SOPKARD-Junior jest wielospecjalistycznym badaniem epidemiologicznym kompleksowo oceniającym stan zdrowia w populacji uczniów drugich klas sopockich gimnazjów.

Wyniki:
Objawy depresyjne stwierdzono u 29,4% badanych (37,4% dziewcząt (Dz) i 20,9% chłopców (Chł) (p<0,05). W badaniu psychiatrycznym: u 4,1% młodzieży (5,5% Dz i 2,6% Chł) potwierdzono rozpoznanie depresji. Przyjmowanie używek (okazjonalne i regularne) deklarowało: papierosy - 20,2% młodzieży (24% Dz. i 16,4% Chł., p<0,05), alkohol - 45,9% (50,9% Dz. i 40,5% Chł, p<0,05) i narkotyki - 6,3% (6,2% Dz. i 6,6% Chł., n.s.). Młodzież z objawami depresyjnymi istotnie częściej niż młodzież bez objawów depresyjnych pali papierosy ( 30,1% vs 16,1%, p<0,05) i pije alkohol (61,3% vs 39,5%, p<0,05).

Wnioski:
1. Wśród młodzieży stwierdzono znaczne rozpowszechnienie objawów depresyjnych – co trzecia dziewczynka i co piąty chłopiec ma depresyjny przebieg dorastania. W badaniu lekarskim rozpoznanie epizodu depresji potwierdzono u 4% młodzieży – u dziewczynek dwukrotnie częściej niż u chłopców. 2. Co piąty badany pali papierosy. Dziewczynki istotnie częściej niż chłopcy palą papierosy i piją alkohol. 3. Obecność objawów depresyjnych u młodzieży prawie dwukrotnie zwiększa ryzyko używania tytoniu i alkoholu.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top