PL EN
ARTICLE
Teoria zapalna depresji – najważniejsze fakty
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
 
Data nadesłania: 27-04-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-07-2017
 
 
Data akceptacji: 06-09-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Monika Talarowska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):437-447
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby mózgu są jednymi z najbardziej obciążających Europę społecznie i ekonomicznie. Spośród chorób mózgu, ponad 60 % kosztów społecznych i ekonomicznych generują zaburzenia psychiczne, głównie zaburzenia depresyjne i zaburzenia lękowe. Nawracające zaburzenia depresyjne stanowią istotny problem cywilizacyjny ostatnich lat. Wśród biologicznych oraz psychologicznych teorii wyjaśniających przyczyny depresji coraz większego znaczenia nabiera hipoteza opisująca aktywny proces zapalny toczący się w organizmie chorych. Wśród markerów procesu zapalnego wymienia się: enzymy zapalenia (m.in. manganowa dysmutaza ponadtlenkowa ( MnSOD ), mieloperoksydaza ( MPO ), indukowalna syntaza tlenku azotu), cytokiny pro - zapalne i przeciwzapalne oraz zjawisko stresu oksydacyjnego. Czynniki te poprzez szlak kynureninowy prowadzą do deficytu serotoniny i melatoniny, co uznawane jest za jedną z głównych przyczyn ujawnienia się depresji. Możemy zatem popatrzeć na depresję, jako na chroniczne przeziębienie organizmu, pojawiające się w odpowiedzi na dotykające nas mniejsze lub większe stresory dnia codziennego. Celem prezentowanej pracy jest przybliżenie wyników najnowszych badań dotyczących tego zagadnienia.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top