PL EN
ARTICLE
Stężenie cynku i miedzi nie różnicuje choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii, UJ CM
 
2
Pracownia Neurobiologii Pierwiastków Śladowych, Instytut Farmakologii PAN
 
3
Katedra Chemii Analitycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
4
Katedra Farmakobiologii, UJ CM
 
5
Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego, UJ CM
 
6
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, UJ CM
 
 
Data nadesłania: 11-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-11-2017
 
 
Data akceptacji: 09-11-2017
 
 
Data publikacji online: 30-06-2018
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Styczeń   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(3):449-457
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszej pracy było porównanie stężeń mikroelementów, cynku i miedzi w grupie pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej (bipolar disorder – BD) i jednobiegunowej (major depressive disorder – MDD).

Metoda:
Do badania zakwalifikowano 110 pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej oraz 114 pacentów z rozpoznaniem choroby afektywnej jednobiegunowej. W celu przeprowadzenia oceny stężeń mikroelementów pomiędzy chorobą afektywną dwubiegunową i jednobiegunową wykorzystano metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (flame atomic absorption spectrometry - FAAS) w przypadku cynku, natomiast metodę elektrotermicznej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (electrothermal atomic absorption spectrometry - ET AAS) w przypadku miedzi.

Wyniki:
Stężenia miedzi i cynku w grupie pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową i jednobiegunową zarówno w fazie remisji jak i depresji nie różniły się. Uwzględnienie w porównaniach typu I i II jak i fazy wczesnej i później choroby afektywnej dwubiegunowej z jednobiegunowej również nie wykazało żadnych różnic istotnych statystycznie.

Wnioski:
Brak różnic w stężeniu cynku i miedzi pomiędzy pacjentami z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i jednobiegunowej może wskazywać na wspólną etiologię tych zaburzeń.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top