PL EN
ARTICLE
Badanie schizotypii skalą O-LIFE (Oxford-Liverpool Inventory for Feelings and Experiences) u chorych na schizofrenię i zaburzenia afektywne
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 09-07-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2016
 
 
Data akceptacji: 22-03-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Daria Dembińska-Krajewska   

Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1147-1156
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena schizotypii za pomocą skali Oxford-Liverpool Inventory for Feelings and Experiences (O-LIFE) w grupie chorych na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową (ChAD) oraz chorobę afektywną jednobiegunową (depresję okresową - ChAJ). Istotnym elementem badania było porównanie – w kontekście podobieństwa – wyników uzyskanych w schizofrenii i ChAD, oraz – w kontekście różnicy – wyników uzyskanych w ChAD i ChAJ.

Metoda:
W badaniu wzięło udział 58 chorych na schizofrenię (35 mężczyzn, 23 kobiety, średnia wieku = 34,0, SD = 9,8), 52 pacjentów z ChAD (22 mężczyzn, 30 kobiet, średnia wieku = 40,3, SD = 13,6) i 57 osoby z ChAJ (24 mężczyzn, 33 kobiety, średnia wieku = 50,2, SD = 11,9) leczonych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dla oceny schizotypii wykorzystano pełną wersję kwestionariusza O-LIFE (104 pytania), obejmującą takie wymiary jak niezwykłe doznania, dezorganizacja poznawcza, introwersja-anhedonia oraz zachowania impulsywne i niezgodne z regułami.

Wyniki:
Największe różnice między poszczególnymi grupami diagnostycznymi stwierdzono w odniesieniu do wymiarów „niezwykłe doznania” i „zachowania impulsywne”. Podobieństwa między schizofrenią i ChAD dotyczyły poziomu niezwykłych doznań, dezorganizacji poznawczej oraz introwersji/anhedonii. Różnice między ChAD i ChAJ występowały w zakresie niezwykłych doznań i zachowań impulsywnych.

Wnioski:
Badanie schizotypii w trzech grupach diagnostycznych (w tym po raz pierwszy w ChA) pozwoliło na odniesienie się do współczesnych koncepcji patogenetycznych i klinicznych dotyczących podobieństwa schizofrenii i ChAD oraz różnic między dwoma grupami zaburzeń afektywnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top