PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychiczne w nieswoistych zapaleniach jelit – współistniejące zaburzenia psychiczne i mechanizmy biologiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
2
Katedra Psychiatrii UJ CM
 
3
Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Data nadesłania: 23-02-2016
 
 
Data akceptacji: 29-03-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Adrian Andrzej Chrobak   

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1157-1166
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nieswoiste zapalenia jelit, do których zaliczają się choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego, są przewlekłymi chorobami wiążącymi się ze zwiększoną częstością współistnienia zaburzeń psychicznych. Spośród nich do najczęstszych należą zaburzenia depresyjne oraz lękowe, jakkolwiek istnieją przesłanki epidemiologiczne i biologiczne sugerujące zwiększoną częstość innych zaburzeń, jak np. choroby afektywnej dwubiegunowej. Szczególną podatność pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit na pojawienie się tych zaburzeń psychicznych tłumaczą mechanizmy biologiczne, leżące u podłoża zarówno nieswoistych zapaleń jelit, jak i depresji oraz lęku. Szczególną rolę odgrywają interakcje osi jelitowo-mózgowej, zaburzenia immunologiczne, stres oksydacyjny i dysfunkcja nerwu błędnego – znaczenie tych czynników, stanowiących pomost pomiędzy patofizjologią nieswoistych zapaleń jelit i zaburzeń depresyjnych oraz lękowych, omówiono szczegółowo w niniejszej pracy. Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych oraz lękowych może negatywnie wpływać na przebieg nieswoistych zapaleń jelit, zwiększać częstość i ciężkość zaostrzeń oraz utrudniać ich leczenie, toteż poznanie powiązań między zaburzeniami psychicznymi a nieswoistymi zapaleniami jelit okazuje się niezbędne w pełnieniu skutecznej opieki nad pacjentem.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top