PL EN
ARTICLE
Występowanie depresji poporodowej a jakość relacji w związku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Białymstoku
 
 
Data nadesłania: 25-09-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-01-2016
 
 
Data akceptacji: 25-01-2016
 
 
Data publikacji: 23-12-2016
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Małus   

Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Plac Brodowicza 1, 16-010 Choroszcz, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2016;50(6):1135-1146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Narodzenie dziecka stanowi ważne wydarzenie w życiu kobiety oraz w diadzie małżeńskiej/partnerskiej. Zmiany, które zachodzą wymagają przeorganizowania dotychczasowych stylów radzenia sobie i rozwinięcia nowych sposobów adaptacji, co nie zawsze przebiega łagodnie. W niniejszym badaniu oceniano, w jakim stopniu rozwinięcie objawów depresji poporodowej u kobiet jest związane z ich satysfakcją w zakresie funkcjonowania relacji.

Metoda:
Badaniem objęto 100 kobiet w pierwszym miesiącu po porodzie. Ankietowane udzieliły odpowiedzi na temat danych socjodemograficznych oraz wypełniły kwestionariusze dotyczące depresji poporodowej (Postpartum Depression Screening Scale) i jakości relacji małżeńskiej/partnerskiej (Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa).

Wyniki:
Wystąpił statystycznie istotny związek pomiędzy poziomem doświadczania depresji poporodowej a jakością relacji w związku. Większe nasilenie objawów depresji poporodowej (kłopoty ze snem/jedzeniem, niepokój/niepewność, wahania nastroju, chaos psychiczny, poczucie utraty własnego JA, poczucie winy/wstydu, myśli samobójcze) występowało u osób mniej zadowolonych ze swego związku, to jest takich, które doświadczały mniejszego poczucia intymności, samorealizacji i podobieństwa oraz większego poczucia rozczarowania. Kobiety, które deklarowały większe zadowolenie ze swego związku, ujawniały jednocześnie lepsze samopoczucie psychiczne po narodzeniu dziecka. Nie zaobserwowano związku pomiędzy występowaniem objawów depresji poporodowej a zmiennymi socjodemograficznymi (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania) i zmiennymi związanymi z historią położniczą kobiety (liczba dzieci, liczba ciąż, występowanie poronień, planowanie ciąży, wcześniejsze występowanie depresji, rodzaj porodu, stan dziecka po porodzie, sposób karmienia).

Wnioski:
U pacjentek niezadowolonych z jakości relacji w związku obserwowano większe nasilenie objawów depresyjnych po porodzie. Większe zadowolenie ze związku deklarowały kobiety żyjące w związkach formalnych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top