PL EN
ARTICLE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) – biomarkery stresu oksydacyjnego oraz cyklu metylacji i transsulfuracji
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Chemii
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 18-07-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2018
 
 
Data akceptacji: 15-04-2018
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Waligóra   

Katedra i Zakład Chemii, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Jordana 19, 41-808 Zabrze, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):771-788
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD - autism spectrum disorders) dotykają ludzi ze wszystkich rejonów naszego globu, niezależnie od narodowości, stopy życiowej czy grupy społecznej. Obecnie uznaję się, że etiopatogeneza ASD ma charakter wieloczynnikowy, ponieważ nie ma jednoznacznej przyczyny występowania tego zaburzenia. Według literatury ASD może wynikać z wad genetycznych, neurologicznych, metabolicznych, czy narażenia na czynniki środowiskowe. Istnieje szereg hipotez starających się wytłumaczyć nasilenie objawów emocjonalnych, behawioralnych czy podwyższony próg wrażliwości sensorycznej, które charakterystyczne są dla osób z ASD. Sugeruje się, że neurologiczne zmiany mogą być wywołane stresem oksydacyjnym występującym we wczesnym okresie rozwoju tkanki mózgowej i obniżoną barierą antyoksydacyjną. Z uwagi na często występujące nieprawidłowości w syntezie neuroprzekaźników, autyzm badany jest pod kątem zaburzeń przebiegu kluczowych dla życia biochemicznych procesów metylacji i transsulfuracji. Znalezienie biomarkera świadczącego o zaburzeniu równowagi oksydacyjno-redukcyjnej, patologii szlaku metylacyjnego lub innej przyczyny mogłoby być istotnym narzędziem do oceny diagnostycznej i podstawą do podjęcia indywidualnej metody leczenia chorych z różnym stopniem zaawansowania. Niniejsza praca zawiera przegląd potencjalnych wskaźników biologicznych dla ASD, dokonany pod kątem występującego stresu oksydacyjnego oraz cyklu metylacji i transsulfuracji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top