PL EN
ARTICLE
Głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation) – nowe możliwości leczenia zaburzeń psychicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Neurochirurgii
 
 
Data nadesłania: 28-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-12-2018
 
 
Data akceptacji: 21-01-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Wieczorek   

Katedra i Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):789-806
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Głęboka stymulacja mózgu (ang. Deep Brain Stimulation, DBS) to metoda leczenia, która jest obecnie obiektem coraz większej uwagi ze strony psychiatrów. Udowodniono, że jest skuteczna i bezpieczna w leczeniu zaburzeń neurologicznych, przede wszystkim choroby Parkinsona (PD), dystonii i drżenia samoistnego. DBS bardzo często pozwala na skuteczne leczenie w przypadkach opornych na wszystkie inne metody terapii. Obecnie oporne na leczenie zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) pozostaje głównym potwierdzonym zasadami EBM wskazaniem psychiatrycznym dla DBS. Wiele badań koncentruje się na ocenie skuteczności i bezpieczeństwa tej metody w innych zaburzeniach psychicznych, w tym w zaburzeniach depresyjnych, chorobie Alzheimera, jadłowstręcie psychicznym, zespole Tourette'a, uzależnieniu od substancji psychoaktywnych lub zachowaniach agresywnych.W ostatnich latach opisywano również pojedyncze przypadki skutecznego leczenia zaburzenia dwubiegunowego, schizofrenii i zespołu stresu pourazowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat przydatności DBS w psychiatrii w oparciu o dostępne przeglądy systematyczne, badania kliniczne i studia przypadków jak również o dane neurofizjologiczne i neuroobrazowe.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top