PL EN
ARTICLE
Głęboka stymulacja mózgu w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym – dwa przypadki kliniczne
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Klinika Neurochirurgii
 
 
Data nadesłania: 09-02-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-02-2019
 
 
Data akceptacji: 22-02-2019
 
 
Data publikacji online: 31-08-2019
 
 
Data publikacji: 31-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Damian Siwicki   

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(4):807-824
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) występuje u około 2-3% populacji. W związku przewlekłym przebiegiem i dużym procentem oporności na standardowe leczenie poszukuje się alternatywnego postępowania klinicznego bazującego na osiągnięciach neuroscience. Głęboka stymulacja mózgu (DBS - Deep Brain Stimulation) jest nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się metodą, stwarzającą szanse na pomoc pacjentom opornym na dotychczasowe leczenie oparte na farmakoterapii i psychoterapii. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy dwa przypadki pacjentów z rozpoznaniem opornego na leczenie OCD, u których zastosowano terapię DBS z jednoczesną farmakoterapią i psychoterapią kognitywno- poznawczą (CBT). U obojga pacjentów przeprowadzono zabieg neurochirurgiczny z implantacją elektrod do przedniej odnogi torebki wewnętrznej (ALIC) oraz jądra półleżącego (NAc). Przed i po rozpoczęciu stymulacji prowadzono regularną ewaluację kliniczną w oparciu o badanie psychiatryczne oraz pomiary psychometryczne (Y-BOCS, HAMA, HDRS, GAF, SOFAS). W trakcie okresu obserwacji wykonano ponadto zaślepioną próbę wyłączenia stymulacji. W okresie 6 miesięcznej obserwacji uzyskano znaczną redukcję w zakresie objawów obsesyjno-kompulsyjnych, depresyjnych, lękowych oraz poprawiło się funkcjonowanie pacjentów. Tolerancja terapii DBS była bardzo dobra i nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych. Uzyskane wyniki dają podstawy do wdrażania tej metody u innych, opornych na dotychczasowe leczenie pacjentów z OCD.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top