PL EN
ARTICLE
Zastosowanie stymulacji DBS w zaburzeniach psychicznych - szanse i zagrożenia.
 
Więcej
Ukryj
1
II Klinika Psychiatryczna, Oddział Chorób Afektywnych IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 12-11-2013
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-04-2014
 
 
Data akceptacji: 03-04-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Z. Antosik-Wójcińska   

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):791–800
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Powiększanie się zasobu wiedzy na temat biologicznego podłoża zaburzeń psychicznych jest przyczyną wzrostu zainteresowania współpracą między psychiatrami a neurochirurgami. Doświadczenia zebrane w ciągu ostatnich 20 lat podczas badań nad zastosowaniem technik neuromodulacji w chorobach neurologicznych wskazują, że głęboka stymulacja mózgu (DBS), oprócz poprawy stanu neurologicznego, może prowadzić do korzystnych zmian nastroju i napędu. Zastosowanie czynnościowych badań mózgu i metod neuroobrazowania pozwoliło na wyodrębnienie obszarów kluczowych dla powstawania objawów depresyjnych i obsesyjno-kompulsyjnych. Wyniki prowadzonych w ostatnich latach badań nad zastosowaniem DBS z zaburzeniach psychicznych wskazują jednak zarówno na wysoką skuteczność tej metody, jak i możliwe powikłania i ryzyko z nią związane. W artykule pokrótce przedstawiono szanse związane z zastosowaniem tej metody w grupie pacjentów lekoopornych, nie o reagujących na inne, mniej inwazyjne formy leczenia, jak i potencjalne zagrożenia i trudności. Aby określić rzeczywistą skuteczność metody, optymalne cele stereotaktyczne, parametry neurostymulacji, ryzyko objawów niepożądanych oraz metody ich uniknięcia- konieczne są jednak dalsze prace w tym obszarze.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674