PL EN
ARTICLE
Fibromialgia - multidyscyplinarne podejście
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Rehabilitacji GUMed w Gdańsku
 
2
Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
 
3
Katedra Chorób Psychicznych GUMed w Gdańsku
 
4
Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej GUMed w Gdańsku
 
5
Katedra Rehabilitacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
6
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data nadesłania: 21-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-09-2014
 
 
Data akceptacji: 03-09-2014
 
 
Data publikacji: 31-08-2015
 
 
Autor do korespondencji
Anna Binkiewicz-Glińska   

Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2015;49(4):801-810
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Według Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego fibromialgia (FMS- fibromyalgia syndrome) jest często występującym problemem zdrowotnym charakteryzującym się uogólnionym bólem i tkliwością. Ból i tkliwość, choć przewlekłe, wykazują tendencję do zmienności zarówno, w zakresie intensywność, jak i lokalizacji. Pacjenci z FMS czują się zmęczeni, często cierpią na zaburzenia snu. Ocenia się, że FMS występuję u 2 do 4 procent populacji, najczęściej u kobiet, ale dotyczy również mężczyzn. Pierwsze objawy FMS najczęściej pojawiają się u pacjentów w średnim wieku, ale mogą również wystąpić u nastolatków jak i w wieku podeszłym. Przyczyny występowania są wciąż niejasne. W ostatnim czasie z występowaniem FMS łączono wiele czynników zakaźnych. Również niektóre geny mogą potencjalnie zwiększać ryzyko zachorowania na FMS i inne schorzenia, często z nią współistniejące. Geny w istotny sposób determinują osobniczą wrażliwość i reakcję na ból, jakość układu przeciwbólowego i złożoną biochemię odczuwania bólu. Diagnoza i terapia może być skomplikowana i wymaga współpracy wielu specjalistów. Reumatolodzy często rozpoznają FMS i różnicują ją z innymi chorobami reumatoidalnymi. Pacjenci z FMS mogą także wymagać pomocy w Klinikach Chorób Psychicznych (ambulatoryjnie) w związku z towarzyszącymi FMS problemami mentalnymi. Ponieważ możliwości leczenia farmakologicznego są bardzo ograniczone i tylko złożona, kompleksowa terapia daje względnie dobre wyniki, plan leczenia powinien obejmować również elementy fizjoterapii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top