PL EN
Objawy psychopatologiczne w fibromialgii i ich związki z opornością na farmakoterapię z zastosowaniem SNRI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
4
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Katedra Neuroanatomii
 
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Reumatologii i Immunologii
 
 
Data nadesłania: 05-11-2023
 
 
Data akceptacji: 28-11-2023
 
 
Data publikacji online: 05-02-2024
 
 
Data publikacji: 05-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wstęp: Fibromialgia (FM) często współwystępuje z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto, kilka badan wskazuje, że zaburzenia psychiczne mogą być związane z nasileniem i wpływem FM. Celem naszej pracy było po pierwsze: ocenić różne wymiary objawów psychopatologicznych wśród pacjentów z FM i po drugie: zbadać zależności pomiędzy psychopatologią a odpowiedzią na leczenie inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors - SNRI).

Metoda:
Metoda: Niniejsze badanie przekrojowe przeprowadzono pomiędzy grudniem 2020 i listopadem 2022. Oporność na SNRI zdefiniowano jako <30% redukcję bólu po ≥8 tygodniach leczenia. Włączono 30 pacjentów z FM odpowiadających na SNRI (FM T[+]), 32 pacjentów nieodpowiadających na SNRI (FM T[-]) i 30 zdrowych ochotników. Uczestnicy byli badani przez lekarzy i wypełniali narzędzia samooceny mierzące poziom depresji (Krótki Inwentarz Symptomatologii Depresji, Szpitalna Skala Lęku i Depresji), lęku (inwentarz Stanu i Cechy Lęku), anhedonii (Skala Przyjemności Snatih’a-Hamiltona), dwubiegunowości (Kwestionariusz Zaburzeń Nastroju, Skala Hipomanii) i dysocjacji (Skala Doświadczeń Dysocjacyjnych - wersja poprawiona). Aby ocenić związki zmiennych psychopatologicznych i odpowiedzi na SNRI przeprowadzono analizy ANOVA i serię prostych regresji logistycznych.

Wyniki:
Wyniki: FM T[-] vs. FM T[+] ujawniali wyższy poziom depresji, cechy i stanu lęku, anhedonii i wyższe proporcje wyników wskazujących na obecność zaburzeń lękowych. Większe nasilenie depresji, lęku i anhedonii były predyktorami oporności na SNRI.

Wnioski:
Wnioski: Modyfikowalne objawy psychopatologiczne różnią pacjentów FM T[+] vs. FM[-] i są predyktorami oporności na SNRI. Ocena psychologiczna powinna być częścią standardowej opieki nad osobami z FM.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top