PL EN
Wortioksetyna – właściwości farmakologiczne i zastosowanie w zaburzeniach nastroju. Aktualny stan wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-05-2022
 
 
Data akceptacji: 23-06-2022
 
 
Data publikacji online: 31-12-2023
 
 
Data publikacji: 31-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(6):1109-1126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wortioksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym o unikatowym profilu działań receptorowych. Zakres aktywności farmakodynamicznej wortioksetyny wiąże się nie tylko z modulacją przekaźnictwa serotoninergicznego, ale także noradrenergicznego i dopaminergicznego. Jednocześnie charakterystyka farmakokinetyczna leku warunkuje jego wysoką tolerancję i bezpieczeństwo, które obserwowano także wśród pacjentów w podeszłym wieku lub u osób obciążonych schorzeniami somatycznymi. Celem tej pracy jest podsumowanie wiedzy pochodzącej z najnowszych badań oceniających efekty leczenia wortioksetyną. Skuteczność wortioksetyny w terapii depresji potwierdzono w wielu badaniach otwartych, randomizowanych próbach z grupą kontrolą oraz ich metaanalizach. Najnowsze badania wskazują ponadto, że lek ten pozwala chorym z depresją nie tylko na osiągnięcie remisji objawowej, ale także na uzyskanie poprawy hedonii oraz funkcjonowania poznawczego i zawodowego. Opisywano także badania potwierdzające skuteczność wortioksetyny w leczeniu osób, które doświadczyły traumy, pacjentów z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, a także chorych w wieku podeszłym. Wortioksetyna charakteryzuje się korzystnym profilem tolerancji, rzadko powodując poważne działania niepożądane i wysokim bezpieczeństwem terapii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top