PL EN
Napadowe natłoki natrętnych ejdetycznych wyobrażeń – wątpliwości diagnostyczne. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 11-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-01-2023
 
 
Data akceptacji: 18-01-2023
 
 
Data publikacji online: 28-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Tatar   

Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
 
 
Psychiatr Pol 2024;58(1):201-212
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wyobrażenia ejdetyczne są stosunkowo rzadkim zjawiskiem w praktyce lekarza psychiatry. Opisywane są w kategorii zaburzeń percepcji jako wyobrażenia lub wspomnienia, które dzięki swej plastyczności, żywości i szczegółowości bardzo zbliżają się właściwościami do aktualnie przeżywanych spostrzeżeń zmysłowych. Należy jednak pamiętać, że ich występowanie nie wiąże się z żadnymi zaburzeniami psychicznymi, a obserwuje się je również u niektórych zdrowych. Niniejsza praca przedstawia opis przypadku pacjenta ze skargami na „ugłośnione”, plastyczne wyobrażenia – przebieg jego hospitalizacji psychiatrycznej oraz prowadzoną wówczas diagnostykę psychologiczną. Autorzy zwracają uwagę na trudności w różnicowaniu przede wszystkim z pseudoomamami słuchowymi oraz podejmują próbę psychopatologicznej klasyfikacji objawów występujących u pacjenta. Dyskusja na temat możliwych mechanizmów chorobowych tego zjawiska oparta jest o doniesienia, a także badania dotyczące fenomenu wyobraźni i wyobrażeń ejdetycznych, a celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi diagnostów na kategorię zjawisk psychicznych o nacechowaniu ejdetycznym, co być może pozwoli im unikać nieprawidłowego rozpoznawania ich jako elementu psychotycznych zaburzeń percepcji.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top