PL EN
ARTICLE
Zatrudnienie chronione w schizofrenii jest związane z objawami dezorganizacji, szybkością przetwarzania i rozumieniem metafor
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
2
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Pracownia Badań nad Psychoterapią Psychoz
 
3
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychologii Lekarskiej
 
5
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 15-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-01-2020
 
 
Data akceptacji: 14-01-2020
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Artur Daren   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):935-950
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Znaczenie deficytów funkcjonowania poznawczego w schizofrenii jest obecnie powszechnie uznawane. Niemniej, związki pomiędzy umiejętnościami poznawczymi niższego i wyższego rzędu oraz ich związek z posiadaniem pracy są stosunkowo słabiej przebadane. Przeprowadzenie analizy dotyczącej tych kwestii było celem niniejszego badania.

Metoda:
Badanie objęło 62 osoby chorujące na schizofrenię, w tym 33 pracujące w ramach zatrudnienia chronionego a 29 uczestniczących w terapii zajęciowej. Zostały one przebadane za pomocą testów funkcji poznawczych z uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Objawy psychopatologiczne oceniono za pomocą skali PANSS.

Wyniki:
Badane obszary funkcjonowania poznawczego okazały się być powiązane zarówno między sobą jak i z objawami pozytywnymi, negatywnymi i dezorganizacji. Z kolei analiza regresji wykazała, że posiadanie zatrudnienia chronionego związane jest z krótszym czasem reakcji, lepszym rozumieniem metafor oraz mniejszym nasileniem objawów dezorganizacji.

Wnioski:
Liczne powiązania pomiędzy podstawowymi i wyższymi funkcjami poznawczymi podtrzymują koncepcję zgeneralizowanej dysfunkcji poznawczej w schizofrenii. Poza objawami psychopatologicznymi, z posiadaniem pracy przez osoby chorujące związane są także ich podstawowe i wyższe umiejętności poznawcze. Sugeruje to potencjalne obszary dla rehabilitacji poznawczej, które mogłyby wpłynąć na zatrudnialność osób chorujących.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top