PL EN
ARTICLE
Właściwości psychometryczne Kwestionariusza Ogólnej Oceny Funkcjonowania (KOOF-58) służącego do przesiewowego pomiaru nasilenia objawów psychopatologicznych i poziomu ogólnego funkcjonowania
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 
 
Data nadesłania: 23-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-10-2018
 
 
Data akceptacji: 04-11-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Styła   

Wydział Psychologii Uniwersystetu Warszawskiego, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):83-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Pomiary nasilenia objawów psychopatologicznych za pomocą kwestionariuszy samoopisowych są istotnym elementem badań klinicznych i naukowych. Brakuje jednakże polskojęzycznego narzędzia do badania jednocześnie ogólnej oceny funkcjonowania oraz nasilenia szerokiego spektrum objawów psychopatologicznych, które byłoby dostępne szerokiemu gronu badaczy oraz praktyków. W poniższym artykule został opisany proces tworzenia takiego narzędzia - Kwestionariusza Oceny Ogólnego Funkcjonowania 58 (KOOF-58).

Metoda:
W celu oceny trafności i rzetelności KOOF-58 przeprowadzono 3 badania: (1) badanie porównujące wyniki 30 osób z diagnozą schizofrenii z wynikami 30 osób bez diagnozy psychiatrycznej, (2) badanie korelacyjne przeprowadzone na 602 osobach eksplorujące związki KOOF-58 z tendencją do ruminacji i jakością życia oraz (3) badanie w grupie 37 pacjentów z oddziału leczenia nerwic i zaburzeń osobowości eksplorujące związki KOOF-58 z wieloma narzędziami mierzącymi nasilenie objawów psychopatologicznych, ogólnego funkcjonowania i osobowości nerwicowej.

Wyniki:
W pierwszym badaniu ujawniono duże różnice między osobami chorującymi na schizofrenię i osobami zdrowymi w zakresie ogólnego wyniku kwestionariusza (p<0.001, d=1.30) i kilku jego podskal. W drugim badaniu wykazano silne związki KOOF-58 z nasileniem rozpamiętywania (p<0.001, ρ=0.64) i poziomem jakości życia (p<0.001, ρ=-0.81). W trzecim badaniu wykazano związki KOOF-58 o średniej bądź dużej sile (wszystkie p≤0,001, r=0.43-0.86) z narzędziami służącymi do pomiaru różnych objawów psychopatologicznych, ogólnego funkcjonowania i osobowości nerwicowej. Rzetelność wyniku ogólnego mierzona współczynnikiem α Cronbacha była satysfakcjonująca we wszystkich trzech badaniach (α=0.89-0.92).

Wnioski:
Kwestionariusz KOOF-58 charakteryzuje się satysfakcjonującą trafnością oraz rzetelnością. Kwestionariusz może być stosowany zarówno w badaniach naukowych oraz badaniach klinicznych jako narzędzie dotyczące ogólnego funkcjonowania oraz nasilenia objawów psychopatologicznych.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top