PL EN
ARTICLE
Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Zakład Pedagogiki Kultury Fizycznej
 
2
Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
Data nadesłania: 22-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-08-2018
 
 
Data akceptacji: 21-08-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Małek   

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, ul. Kaczewska 12/5, 81-476 Gdynia, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):69-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badania jest ukazanie związków pomiędzy nasileniem objawów depresji a stopniem nasilenia tików, deklarowanym poczuciem stygmatyzacji oraz uczuciami wobec ciała.

Metoda:
Do badania zakwalifikowano 13 osób z zespołem Tourette'a oraz 13 osób stanowiących grupę porównawczą - dobór wiązany, uwzględniający zgodność płci, wieku, liczby lat nauki oraz wielkości miejsca zamieszkania. Do pomiaru depresji wykorzystano: W badaniu wykorzystano: polską adaptację Globalnej Skali Nasilenia Tików (Yale Global Tic Severity Scale – YGTSS,), deklaratywny Kwestionariusz do Pomiaru Depresji (KPD), Kwestionariusz Poczucia Stygmatyzacji (Perceived Stigmatization Questionnaire – PSQ), Kwestionariusz uczuć wobec ciała.

Wyniki:
Analiza testem znaków rangowych Wilcoxona wykazała, że deklarowany ogólny stopień depresji jest istotnie wyższy w grupie osób z zespołem Tourette’a, Z = -2,691; p < 0,01. Wskaźnikiem różnicującym deklarowane poczucie stygmatyzacji wśród osób z TS jest odczuwanie zakłopotania z powodu wzroku innych/gapienie się osób postronnych (ZG), Z = -1,888; p < 0,05. Ogólna ocena własnego obrazu ciała nie różni się w grupie osób z TS oraz grupie porównawczej, jednak wyodrębniono dwa istotne czynniki: Moje ciało jest mi obce, Z = -1,897; p < 0,05, oraz Trudno mi zrozumieć zmiany zachodzące w moim ciele, Z =1,950, p < 0,05.

Wnioski:
Stwierdza się, że stopień nasilenia tików, poczucie stygmatyzacji oraz wybrane wskaźniki obrazu ciała pozostają w związku zarówno z ogólnym nasileniem objawów depresji oraz jej poszczególnymi wskaźnikami.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top