PL EN
ARTICLE
Zaburzenia psychiczne u chorych na padaczkę
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Klinika Neurologii
 
2
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny
 
 
Data nadesłania: 29-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-08-2018
 
 
Data akceptacji: 01-08-2018
 
 
Data publikacji online: 29-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Jeżowska-Jurczyk   

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Borowska, 213, 50-556 Wrocław, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):51-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia psychiczne występują u chorych na padaczkę znamiennie częściej niż w populacji ogólnej, a także niż w przebiegu innych przewlekłych schorzeń. Współistnieniu tych zaburzeń sprzyja specyfika padaczki jako schorzenia ośrodkowego układu nerwowego ze złożonymi następstwami somatycznymi, psychicznymi i społecznymi. Ponadto sugerowane są wspólne patomechanizmy padaczki i zaburzeń psychicznych, związane z zaburzeniami czynności bioelektrycznej oraz neuroprzekaźnictwa w poszczególnych obszarach mózgu. Autorzy przedstawiają przegląd głównych typów zaburzeń psychicznych obserwowanych u chorych na padaczkę: zaburzenia psychotyczne, afektywne, lękowe, zaburzenia osobowości i zachowania. Omawiają ich epidemiologię i obraz kliniczny, ze szczególnym uwzględnieniem ich związku czasowego z napadami padaczkowymi oraz czynników ryzyka. Podkreślają problemy związane z diagnostyką różnicową oraz opracowaniem optymalnej strategii terapeutycznej. Zaburzenia psychiczne wywierają istotny wpływ na jakość życia i funkcjonowania chorych na padaczkę. Pogłębienie wiedzy na temat wzajemnych relacji między tymi schorzeniami oraz interdyscyplinarna współpraca neurologa i psychiatry sprzyjają wczesnemu, właściwemu rozpoznaniu zaburzeń psychicznych w tej grupie chorych oraz skutecznemu ich leczeniu.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top