PL EN
ARTICLE
Obraz kliniczny i leczenie choroby afektywnej dwubiegunowej u dzieci i młodzieży
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 
2
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
 
3
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
4
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 13-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-06-2018
 
 
Data akceptacji: 01-07-2018
 
 
Data publikacji online: 29-03-2020
 
 
Data publikacji: 29-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Lena Cichoń   

1.Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach\n2.Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. w Sosnowcu, Zapolskiej, 3, 41-218 Sosnowiec, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(1):35-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) charakteryzuje się patologicznymi zmianami nastroju i aktywności o charakterze epizodów maniakalnych, hipomaniakalnych, depresyjnych lub mieszanych. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost rozpoznawania ChAD u dzieci i młodzieży. Ocenia się, że średni wskaźnik rozpowszechnienia spektrum zaburzeń afektywnych w populacji pediatrycznej wynosi 1,8 %, a ChAD typu I – 1,2%. Mimo jednakowych kryteriów diagnostycznych istnieją przesłanki, że niektóre objawy choroby występują z inną częstością wśród dzieci i młodzieży niż u osób dorosłych. Za najczęstszy objaw maniakalny u osób z początkiem choroby w wieku dziecięcym uważa się drażliwość, a w wieku młodzieńczym - nadmierną aktywność. ChAD w populacji dzieci i młodzieży towarzyszy wysoki wskaźnik współwystępowania innych chorób psychicznych. Szczególne problemy diagnostyczne stwarza zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi oraz osobowość borderline. Wczesny początek ChAD wiąże się z cięższym przebiegiem, gorszym rokowaniem i wyższym ryzykiem samobójczym. W leczeniu farmakologicznym ChAD w populacji pediatrycznej stosuje się leki normotymiczne I i II generacji, przy czym ich skuteczność oraz profil bezpieczeństwa różni się od osób dorosłych. Amerykański Food and Drug Administration rekomenduje w leczeniu epizodów maniakalnych u młodych osób lit, aripiprazol, kwetiapinę, risperidon, olanzapinę, a w przypadku epizodów depresyjnych połączenie olanzapiny z fluoksetyną.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top