PL EN
ARTICLE
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR) w diagnostyce i terapii psychoz nieafektywnych
 
Więcej
Ukryj
1
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Pracownia Badań nad Schizofrenią, Kraków
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej
 
3
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
 
4
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 
 
Data nadesłania: 04-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-09-2019
 
 
Data akceptacji: 27-10-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):951-975
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Immersyjna wirtualna rzeczywistość to technologia, która pozwala na zanurzenie się w wirtualnym świecie w odcięciu od bodźców zewnętrznych. Umożliwia to symulację różnych sytuacji społecznych, często niemożliwych do zaaranżowania w rzeczywistości, z zachowaniem wysokiej kontroli zmiennych zakłócających. Dzięki realizmowi odbiorca tej rzeczywistości zachowuje się podobnie i doświadcza emocji podobnych do tych przeżywanych w warunkach naturalnych, co skutkuje wysoką ekologiczną trafnością tego środowiska i czyni je użytecznym dla celów diagnostyki i terapii. W niniejszym przeglądzie, wykonanym w sposób narracyjny, przedstawiono wyniki badań obserwacyjnych i interwencyjnych wykorzystujących immersyjną wirtualną rzeczywistość (ang. VR – Virtual Reality) do eksploracji mechanizmów generujących objawy psychotyczne (głównie w zakresie paranoi) oraz poznania i funkcjonowania społecznego (badania z użyciem wirtualnych awatarów) u osób z diagnozą psychozy nieafektywnej. Uwzględnione badania zostały przez autorów przyporządkowane do dwóch kategorii w zależności od ich rodzaju i związanego z nim poziomu wiarygodności wyników. Ponadto omówione zostały aspekty technologiczne VR z uwzględnieniem najważniejszych sposobów jej prezentowania, różnice między technologią VR a klasycznymi testami neuropoznawczymi oraz wykorzystanie tej technologii do celów diagnostycznych. W zakresie leczenia zaburzeń psychotycznych omówiono interwencje VR nakierowane w przeważającej mierze na urojenia i halucynacje słuchowe. Na koniec omówione zostały perspektywy dalszego rozwoju i wykorzystania technologii VR w psychiatrii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top