PL EN
ARTICLE
Amisulpryd – lek taki sam jak wszystkie czy inny? Aktualizacja
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych
 
2
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 04-01-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-03-2019
 
 
Data akceptacji: 02-05-2019
 
 
Data publikacji online: 31-10-2020
 
 
Data publikacji: 31-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Hadryś   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(5):977-989
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Amisulpryd jest lekiem przeciwpsychotycznym dostępnym w Europie od lat 90-tych, w Polsce od roku 2000. W późniejszych latach na polskim rynku pojawiły się kolejne leki nowej generacji, np. ziprasidon czy aripiprazol. Niedługo pojawić się może lurasidon, który w kwietniu 2018 r. otrzymał pozytywną rekomendację Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wskazaniu - schizofrenia (Rekomendacja 30/2018). Dzięki innowacyjnym cząsteczkom możliwości terapeutyczne stale wzrastają, jednakże większa liczba leków o różnych właściwościach, to również większy dylemat, który z nich wybrać. Ponieważ w piśmiennictwie regularnie pojawiają się badania porównawcze leków, metaanalizy i przeglądy systematyczne, dlatego autorzy dokonali tutaj prezentacji publikacji z ostatniego dziesięciolecia koncentrując się na porównaniach amisulprydu z innymi lekami stosowanych w Polsce. Choć w wielu kwestiach jest to lek równoważny z pozostałymi atypowym neuroleptykami, to ma także kilka zalet. Amisulpryd wydaje się być skuteczniejszy niż pozostałe neuroleptyki atypowe i klasyczne wobec objawów depresyjnych i ubytkowych dominujących w obrazie klinicznym. Może być też lekiem skuteczniejszym niż haloperidol w przynoszeniu remisji objawowej u pacjentów z pierwszym epizodem schizofrenii. Poza wyraźnym zwiększaniem wydzielania prolaktyny jego profil działań niepożądanych jest korzystny - stosunkowo rzadko wywołuje objawy pozapiramidowe (które są zależne od dawki) i sedację, a wielu pacjentów akceptuje leczenie tym lekiem odnosząc mierzalną korzyść kliniczną w postaci redukcji objawów wytwórczych i mając wyraźnie wyższą jakość życia niż przy leczeniu klasycznym neuroleptykiem. Charakterystyka farmakokinetyczna także zachęca do stosowania amisulprydu, szczególnie w przypadku konieczności połączenia z innymi lekami wpływającymi na układ nerwowy oraz u osób z obciążeniami somatycznymi, u których wymagane jest jednoczesne leczenie lekami ogólnymi.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top