PL EN
ARTICLE
Polskie tłumaczenie Ustrukturalizowanego Wywiadu do Badania Zespołów Ryzyka Psychozy (SIPS) – opis narzędzia
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Uniwersytet Szczeciński, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki
 
 
Data nadesłania: 20-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-06-2018
 
 
Data akceptacji: 03-09-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Monika Mak   

Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):561-575
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wykrycie choroby na wczesnych jej etapach jest kluczowe, ze względu na możliwość zastosowania interwencji prowadzącej do zwiększenia sukcesu w zakresie podjętego leczenia medycynie wczesne wykrycie choroby bywa kluczowe, ze względu na możliwość zastosowania interwencji jak najwcześniej, co znacznie zwiększa możliwości sukcesu w leczeniu. Profilaktyka jest adresowana do osób z tzw. grup wysokiego ryzyka. Pierwszy epizod psychozy zwykle jest poprzedzany przez rozmaite trudności w funkcjonowaniu codziennym, które ze względu na ze względu na niespecyficzność, intensywność oraz czas trwania trudno uznać za objawy jednoznacznie spełniające kryteria choroby psychicznej wg międzynarodowych klasyfikacji. Zastosowanie wczesnej interwencji np. oddziaływań psychoterapeutycznych zwłaszcza behawioralno – poznawczych (CBT) na tym etapie przypuszczalnie mogłoby zapobiec rozwojowi psychozy, bądź odroczyć jej początek. Identyfikacja potencjalnych odbiorców takiej interwencji jest jednak trudna, zwłaszcza bez odpowiednich narzędzi diagnostycznych. Metodą, która może być pomocna w codziennej praktyce klinicznej jest Ustrukturyzowany Wywiad do Badania Zespołów Ryzyka Psychozy (Structured Interview For Psychosis-Risk Syndromes – SIPS). Jest to częściowo ustrukturyzowany wywiad posiadający wysoką wartość predykcyjną, trafność oraz rzetelność pomiaru. Celem pracy jest prezentacja tłumaczenia narzędzia aktualnie poddawanego procedurze adaptacji do warunków polskiej populacji, która ostatecznie zweryfikuje jego użyteczność w praktyce klinicznej i badawczej.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top