PL EN
ARTICLE
Kariprazyna – nowy lek przeciwpsychotyczny i jego miejsce w leczeniu schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Genetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 
2
Katedra i Klinika Psychiatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
3
Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 
 
Data nadesłania: 07-11-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-11-2017
 
 
Data akceptacji: 21-11-2017
 
 
Data publikacji online: 29-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-12-2018
 
 
Autor do korespondencji
Błażej Misiak   

Wroclaw Medical University, 1 Marcinkowski Street, 50-368 Wroclaw, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(6):971-981
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Chociaż rozwój leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji stanowił kamień milowy w leczeniu schizofrenii, w dalszym ciągu istnieje kilka problemów w dziedzinie leczenia, które nadal wymagają rozwiązania. Należy bowiem pamiętać, że dostępne preparaty przeciwpsychotyczne mają ograniczoną skuteczność w leczeniu objawów negatywnych i zaburzeń poznawczych. Co istotne, pierwotne objawy negatywne, czyli takie, które nie są spowodowane obecnością depresji, objawów pozapiramidowych lub wycofania związanego z przeżywaniem objawów psychotycznych, mogą dotyczyć nawet jednej czwartej pacjentów ze schizofrenią i wiążą się z gorszymi wynikami klinicznymi i funkcjonalnymi. Kariprazyna jest nowym lekiem przeciwpsychotycznym, częściowym agonistą receptorów D3 / D2, wykazuje także powinowactwo wobec kilku receptorów serotoniny. W niniejszym artykule przedstawiono charakterystykę właściwości farmakokinetycznych i farmakodynamicznych kariprazyny, wskazując na jej wyjątkowy profil receptorowy. Następnie omówiono wyniki opublikowanych dotychczas w literaturze kontrolowanych placebo, randomizowanych badań klinicznych z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem kariprazyny oraz prowadzonych analiz post-hoc. Badania te dostarczyły dowodów potwierdzających skuteczność stosowania kariprazyny w leczeniu zaostrzeń schizofrenii w porównaniu z placebo, podkreślając bezpieczeństwo jej stosowania i dobrą tolerancję. Ponadto, w jednym opublikowanym do tej pory badaniu klinicznym wykazano większą skuteczność kariprazyny w porównaniu do risperidonu w leczeniu dominujących objawów negatywnych, przy jednoczesnej poprawie funkcjonowania. Podsumowując, liczne dowody w dziedzinie terapii schizofrenii potwierdzają skuteczność stosowania kariprazyny w leczeniu epizodów jej zaostrzenia i podkreślają obiecujący poziom skuteczności w leczeniu dominujących objawów negatywnych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top