PL EN
ARTICLE
Stanowisko grupy roboczej PTP na temat stosowania metod niefarmakologicznych w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
4
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
5
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
6
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
7
Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
8
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
 
 
Data nadesłania: 18-03-2021
 
 
Data akceptacji: 07-04-2021
 
 
Data publikacji online: 31-08-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Samochowiec   

Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
 
Psychiatr Pol 2021;55(4):719-742
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Stanowisko zostało przygotowane przez zespół ekspertów powołanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, składający się z osób z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W ocenie uwzględniono analizę baz danych piśmiennictwa oraz informacje zawarte w metaanalizach tych danych za lata 2010-2020. Publikacje były w języku angielskim i niemieckim, polskim, interwencje przeprowadzone na osobach dorosłych. Porównano skuteczność niefarmakologicznych metod leczenia objawów negatywnych schizofrenii z efektami innego leczenia/ leczenia skojarzonego/ z grupą bez takich interwencji. Formułując zalecenia eksperci przeanalizowali źródłowe dane pod kątem możliwości ich zastosowania w Polsce. Uwzględniono aktualne zalecenia towarzystw naukowych i analizę piśmiennictwa dotyczące leczenia schizofrenii z dominującymi objawami negatywnymi. Uwzględniono te pozycje, które zawierały porównanie grupy badanej pod kontem interwencji niefarmakologicznych i wzięto pod uwagę tylko przypadki leczone farmakologicznie z podziałem na leczenie standardowe i z dodatkową interwencją. Wyniki pogrupowano na 7 rozdziałów: 1. Psychoedukacja, 2. Psychoterapia (indywidualna, grupowa, rodzinna), 3.Rehabilitacja psychiatryczna, 4. Trening inteligencji emocjonalnej, trening umiejętności społecznych, trening uważności, 5. Remediacja/rehabilitacja poznawcza, trening funkcji poznawczych, 6. Skuteczność kliniczna aktywności fizycznej, aktywizacji behawioralnej i treningu metapoznawczego, 7.Inne metody rehabilitacji (w tym metody biologiczne). Rekomendacje zostały przedyskutowane przez ekspertów i zaakceptowane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i po uwzględnieniu zgłoszonych uwag – przyjęte jako stanowisko Towarzystwa z zaleceniem ich stosowania w leczeniu osób chorych na schizofrenię w Polsce.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top