PL EN
ARTICLE
Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 1
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
2
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
3
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
6
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
7
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 21-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2018
 
 
Data akceptacji: 13-12-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agata Szulc   

Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):497-524
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Schizofrenia jest przewlekłą chorobą rozpoczynającą się zwykle w wieku młodzieńczym lub wczesnej dorosłości. Często jest postrzegana jako poważna, nieuleczalna choroba, o ogólnie złym rokowaniu, w której pacjenci bywają pobudzeni, agresywni i nieprzewidywalni w swoich zachowaniach. Postępująca świadomość i powoli wprowadzane zmiany w podejściu do konieczności wieloaspektowej terapii schizofrenii oraz postęp w farmakoterapii w ostatnich dekadach pozwalają na poprawę rokowania u wielu chorych. Ze względu na wielopostaciowy charakter choroby w klasyfikacjach chorób psychicznych rozróżnia się wiele podtypów schizofrenii, starając się dostosować kryteria i opisy do najczęściej spotykanych sytuacji klinicznych. Opisy kliniczne schizofrenii opierają się na różnych modelach psychopatologicznych. Często są to modele wielowymiarowe, wieloczynnikowe. Praktycznie zawsze modele takie uwzględniają dwa wymiary: objawów negatywnych (ubytkowych) i objawów pozytywnych (wytwórczych). Współczesne podejście do leczenia schizofrenii zakłada zastosowanie wielokierunkowej interwencji terapeutycznej, której konieczne jest uzyskanie pełnej remisji objawów i powrót chorego do pełnego funkcjonowania psychospołecznego. Badania długofalowe wykazują, że stopień nasilenia objawów negatywnych jest wskaźnikiem prognostycznym pogorszenia funkcjonowania społecznego i zawodowego oraz obniżonej jakości życia. Niniejsza praca przedstawia przegląd koncepcji i badań nad objawami negatywnymi w schizofrenii i ich leczeniem; w drugiej części będę zaprezentowane międzynarodowe standardy i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego odnośnie podejścia do skutecznego leczenia objawów negatywnych w przebiegu schizofrenii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top