PL EN
ARTICLE
Rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Standardy farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, część 2
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Klinika Psychiatryczna
 
2
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
4
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra i Klinika Psychiatrii
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna
 
6
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
 
7
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych
 
 
Data nadesłania: 21-11-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2018
 
 
Data akceptacji: 13-12-2018
 
 
Data publikacji online: 30-06-2019
 
 
Data publikacji: 30-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agata Szulc   

Klinika Psychiatryczna Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 
 
Psychiatr Pol 2019;53(3):525-540
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współczesne podejście do leczenia schizofrenii zakłada zastosowanie wielokierunkowej interwencji terapeutycznej koniecznej do uzyskania pełnej remisji objawów i powrotu chorego do pełnego funkcjonowania psychospołecznego. Odpowiednio dobrana i zastosowana farmakoterapia nadal pełni kluczową rolę w terapii chorych na schizofrenię. W poprzednich dekadach (od lat 50. XX wieku) stosowanie leków przeciwpsychotycznych miało na celu głównie opanowanie objawów pozytywnych (agresja, pobudzenie). Kolejne dziesięciolecia (od lat 80.) przyniosły możliwość zastosowania leków nowej generacji o mniejszych działaniach niepożądanych. Niektóre z tych leków okazały się również pomocne w łagodzeniu objawów negatywnych, co dawało niektórym chorym szansę powrotu do normalnego funkcjonowania. Nadal jednak uważa się, że pacjenci chorujący na schizofrenię z dominującymi lub przetrwałymi objawami negatywnymi stanowią największe wyzwanie terapeutyczne. Charakteryzują się gorszym przebiegiem, rokowaniem i odpowiedzią na leczenie. Ciągle potrzeba nowych, bardziej skutecznych, celowanych na te objawy interwencji terapeutycznych. Niniejsza praca przedstawia międzynarodowe standardy i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w podejściu do skutecznego leczenia objawów negatywnych w przebiegu schizofrenii.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top