PL EN
Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w formie filmów 360° do oceny nasilenia paranoi u pacjentów ze schizofrenią: badanie pilotażowe
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
3
Uniwersytet Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
4
Pracownia Badań nad Psychozami, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
5
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Zaburzeń Afektywnych
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Siwek   

Zakład Zaburzeń Afektywnych, Katedra Psychiatrii UJ CM
Data nadesłania: 23-09-2021
Data ostatniej rewizji: 08-10-2021
Data akceptacji: 10-10-2021
Data publikacji online: 16-12-2021
Data publikacji: 16-12-2021
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual reality - VR) znajduje szerokie zastosowanie w psychiatrii, w tym w zaburzeniach psychotycznych. Główną zaletą VR jest jej wysoka trafność ekologiczna i możliwość kontroli środowiska wirtualnego. Naszym głównym celem było zbadanie, czy podobnie do komputerowo generowanej VR, VR w formie filmów 360 stopni jest w stanie wywołać stan paranoi u podatnych osób.

Metoda:
Szesnastu pacjentów ze schizofrenią i dwadzieścia trzy osoby zdrowe zbadano za pomocą Skali Lęku Społecznego Leibowitza, a dodatkowo w grupie pacjentów zastosowano Skalę Syndromu Pozytywnego i Negatywnego (PANSS-6) oraz Skalę Urojeń Petersa (PDI). Przy pomocy gogli VR uczestnicy oglądali cztery filmy 360 stopni zawierające i niezawierające sytuacje społeczne. W międzyczasie dokonywano ciągłego pomiaru akcji serca badanych. Po ekspozycji obie grupy oceniano za pomocą Skali Stanu Paranoi Społecznej (ang. Social State Paranoia Scale - SSPS) oraz Po ekspozycji obie grupy oceniano za pomocą Skali stanu paranoi społecznej (ang. Social State Paranoia Scale - SSPS) i pytano o chwilowy lęk i poczucie obecności.

Wyniki:
Pacjenci ze schizofrenią przejawiali wyższy chwilowy lęk, choć wyniki SSPS nie różniły się istotnie między grupami. W grupie kontrolnej częstość akcji serca obniżyła się pomiędzy pierwszym filmem niespołecznym i społecznym, natomiast w grupie pacjentów nie różniła się istotnie. W grupie pacjentów stwierdzono istotną korelację między myśleniem paranoicznym na co dzień (PDI) a przejawianym w VR (SPSS).

Wnioski:
Podsumowując, reakcje paranoiczne mogą być wywoływane u pacjentów ze schizofrenią za pomocą filmów 360 stopni.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674