PL EN
Czy dieta śródziemnomorska może zmniejszać ryzyko depresji u osób w starszym wieku – przegląd systematyczny piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Wewnętrznej i Gerontologii
 
 
Data nadesłania: 16-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2021
 
 
Data akceptacji: 23-07-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jerzy Gąsowski   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Medycyny Wewnętrznej i Gerontologii
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):339-354
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Znaczący odsetek osób z populacji powyżej 75 roku życia doświadcza epizodu dużej depresji. Objawy depresji, demonstrowane przez pacjentów w wieku podeszłym, są często traktowane jako naturalny element procesu starzenia się, przez co wielu pacjentów w wieku podeszłym pozostaje niezdiagnozowanych, bądź jest zdiagnozowana nietrafnie. Postuluje się, że stosowanie diety śródziemnomorskiej może przeciwdziałać rozwojowi depresji oraz łagodzić objawy depresyjne między innymi ze względu na przeciwzapalne właściwości takiego sposobu odżywiania się. Celem niniejszego przeglądu systematycznego było oszacowanie czy stopień adherencji do diety śródziemnomorskiej ma związek z występowaniem i nasileniem objawów depresyjnych u osób powyżej 65 roku życia. Ze względu na niejednorodną metodologię włączonych badań, przedstawiony przegląd jest przeglądem narracyjnym. Do przeglądu włączono 9 badań spośród 317 wyekstrachowanych artykułów. We wszystkich badaniach z wyjątkiem jednego stwierdzono, że stosowanie diety śródziemnomorskiej jest związane z niższą częstością występowania objawów depresyjnych. Dieta śródziemnomorska ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów i składników działających przeciwzapalnie jest uznawana za najzdrowszy sposób odżywiania się i stanowi jeden z najczęściej badanych modeli żywieniowych
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top