PL EN
Mikrobiota jelitowa i markery związane z integralnością bariery jelitowej u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym: przegląd systematyczny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 1 Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
2
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki
 
3
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
 
4
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych
 
 
Data nadesłania: 30-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-06-2021
 
 
Data akceptacji: 08-07-2021
 
 
Data publikacji online: 30-04-2023
 
 
Data publikacji: 30-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rog   

1 Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Psychiatr Pol 2023;57(2):355-374
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem przeglądu systematycznego było określenie: (1) różnic pomiędzy pacjentami z AN a osobami zdrowymi (HC) w składzie mikrobioty jelitowej i markerach związanych z barierą jelitową, (2) Związku między mikrośrodowiskiem jelit a zmiennymi związanymi ze stanem zdrowia pacjentów z AN. Dokonano przeglądu piśmiennictwa (bazy danych PubMed / Embase / ClinicalTrials) do 30 września 2020 w poszukiwaniu badań opisujących mikrobiom jelitowy i markery integralności bariery jelitową u pacjentów z AN. Sześć badań dotyczących ekosystemu jelitowego zostało zakwalifikowanych do przeglądu, z czego trzy prace opisywały również markery bariery jelitowej. Spośród pięciu badań analizujących różnorodność mikrobioty, cztery z nich wykazały różnice między pacjentami z AN a osobami zdrowymi (HC). Badania potwierdziły istnienie nieprawidłowych wartości stężeń markerów integralności bariery jelitowej pacjentów z anoreksją. Przeprowadzony przegląd systematyczny potwierdza zmiany w ekosystemie jelitowym pacjentów z zaburzeniami odżywiania, jednak bez uzyskania konsensusu co do charakterystycznego dla AN wzorca mikrobioty. Uszkodzenie integralności bariery jelitowej w tej grupie chorych wymaga potwierdzenia w dalszych badaniach.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top