PL EN
ARTICLE
Mikrobiota jelitowa – klucz do zrozumienia patofizjologii jadłowstrętu psychicznego?
 
Więcej
Ukryj
1
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
3
Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
4
Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
5
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 15-03-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-09-2016
 
 
Data akceptacji: 23-09-2016
 
 
Data publikacji online: 29-10-2017
 
 
Data publikacji: 29-10-2017
 
 
Autor do korespondencji
Hanna Pankowicz
I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin, 20-439 Lublin, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2017;51(5):859-870
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem psychicznym wiążącym się z bardzo poważnymi konsekwencjami dla zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów. Ze względu na złożony obraz kliniczny, na który składają się liczne objawy somatyczne oraz psychiczne, AN pozostaje poważnym problemem współczesnej medycyny i skłania do poszukiwań możliwych przyczyn tego schorzenia oraz nowych, skuteczniejszych metod terapii. W związku z doniesieniami z ostatnich lat podkreślającymi rolę mikrobioty jelit w regulacji masy ciała, interesująca wydaje się hipoteza, że u pacjentów z jadłowstrętem psychicznym występują istotne zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej, które mają swój udział w patogenezie i przebiegu choroby. Wyniki najnowszych badań sugerują, że nieprawidłowy skład mikrobioty jelit może być istotnym czynnikiem podtrzymującym wyniszczenie chorych z anoreksją. Szczegółowe analizy składu mikrobioty charakterystycznego dla jadłowstrętu psychicznego mogłyby okazać się przydatne w rozwijaniu nowych metod monitorowania i leczenia tego schorzenia. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat znaczenia mikrobioty jelitowej w patogenezie, przebiegu i terapii jadłowstrętu psychicznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top