PL EN
ARTICLE
Nesfatyna-1 w neurochemii zaburzeń odżywiania
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra Histologii i Embriologii, Zakład Histologii
 
2
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej
 
3
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
 
4
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 18-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-12-2018
 
 
Data akceptacji: 05-01-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Artur Pałasz   

Zakład Histologii, Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752, Katowice
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):209-222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zdecydowana większość nowych neuropeptydów posiada unikalne właściwości biochemiczne, a także szerokie spectrum aktywności fizjologicznej realizowane w licznych szlakach neuronalnych, w tym w podwzgórzu i w układzie limbicznym. Szczególnie wartym uwagi wydaje się stosunkowo niedawno odkryty i wciąż intensywnie badany czynnik regulatorowy i potencjalny modulator zachowań żywieniowych nesfatyna-1. Szereg nowych informacji na temat tego neuropeptydu pozwala obecnie uznać go za potencjalnie istotny czynnik zaangażowany w patogenezę szeregu zróżnicowanych zaburzeń psychicznych. Nie należy zatem wykluczyć, że rozważana farmakomodulacja sygnalizacji tego neuropeptydu może być potencjalnie pomocna w przyszłym leczeniu pewnych zaburzeń neuropsychiatrycznych i metabolicznych takich jak jadłowstręt psychiczny. Na dzień dzisiejszy wyniki stosunkowo licznych badań podstawowych i klinicznych wydają się być obiecujące niemniej wszelkie możliwe zastosowania wyżej wymienionych neuropeptydów, a także ich agonistów i antagonistów nadal pozostają w obszarze spekulacji. Intensywne poszukiwanie selektywnych modulatorów ich znanych receptorów jest jednak uzasadnione i może przyczynić się do otwarcia obiecującego rozdziału w terapii zaburzeń odżywiania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu najnowszych doniesień dotyczących hipotetycznej roli nesfatyny-1 w szlakach neuronalnych związanych z patofizjologią jadłowstrętu psychicznego.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top