PL EN
ARTICLE
Wieloaspektowa analiza rozpowszechnienia, czynników etiologicznych, obrazu klinicznego i postępowania terapeutycznego zaburzeń z napadami objadania (Binge Eating Disorder, BED)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
 
 
Data nadesłania: 07-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-02-2019
 
 
Data akceptacji: 10-03-2019
 
 
Data publikacji online: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 30-04-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Jowik   

SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży- Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(2):223-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaburzenia odżywiania (Eating Disorder, ED) stanowią trzecią po astmie i otyłości najczęstszą grupę chorób przewlekłych wśród osób w wieku 14-19 lat, a jedną z ich form jest zaburzenie z napadami objadania się (Binge Eating Disorders, BED). Celem niniejszej pracy jest podsumowanie dotychczasowych badań naukowych dotyczących epidemiologii, charakterystyki klinicznej, etiopatogenezy i leczenia tego zaburzenia. Etiopatogeneza BED jest wciąż słabo poznana, a aktualny stan wiedzy prowadzi do wniosku, że patomechanizm powstawania i utrzymywania się jego objawów jest bardzo złożony- czynniki wpływające na prezentowane objawy mają podłoże genetyczne, neurobiologiczne, biochemiczne, poznawcze i emocjonalne. Leczenie skierowane ściśle na wybrane z mechanizmy patogenetyczne-m.in. zaburzenia krążenia korowo-prążkowego, nieprawidłowości neurohormonalne, czy niewłaściwa regulacja emocji- może być kluczowe dla osób z BED. Często współwystępujące problemy psychiczne, np. zaburzenia nastroju, lękowe, osobowości, nadużywanie substancji psychoaktywnych, myśli i próby samobójcze oraz somatyczne są szczególnie ważne w kontekście pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz psychiatry i powinny skłaniać do upowszechniania wiedzy o BED, a także tworzenia interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top