PL EN
LETTER
List do Redakcji. Leczenie nadwagi i otyłości w czasie pandemii i po jej zakończeniu. Nie czekajmy na rozwój powikłań – nowe wytyczne dla lekarzy
 
Więcej
Ukryj
1
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Katedra Patofizjologii, Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
2
Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii
4
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Katedra i Klinika Kardiologii
6
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
7
Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej
8
Sekcja Naukowa Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
9
Uniwersytet Humanistyczno-Technologiczny w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Ośrodek Chorób Serca i Naczyń, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
10
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
11
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych
12
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
13
VITA – Zespół Lekarzy Rodzinnych w Otyniu
14
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Magdalena Olszanecka-Glinianowicz   

Medical University of Silesia
Data nadesłania: 25-08-2020
Data ostatniej rewizji: 19-11-2020
Data akceptacji: 22-11-2020
Data publikacji online: 31-12-2020
Data publikacji: 31-12-2020
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1263–1268
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674