PL EN
ARTICLE
Z historii polskiej psychiatrii: paragnomen
 
Więcej
Ukryj
1
III Klinika Psychiatryczna IPiN w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 02-08-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-10-2018
 
 
Data akceptacji: 31-05-2019
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Wilemborek   

Instytut Psychiatrii i Neurologii
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1255-1261
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiamy przypadek 27-letniego mężczyzny, który bez żadnego powodu dokonał skoku z VII piętra, doznając licznych urazów narządowych. To szokujące dla otoczenia i niezrozumiałe dla samego pacjenta wydarzenie stało się przyczyną ciągu hospitalizacji. Przez długie miesiące był leczony w oddziale intensywnej terapii i rehabilitacyjnym. Zaprzeczał tendencjom samobójczym, nie był w stanie wyjaśnić przyczyny tego skoku. Z powodu objawów depresyjnych był leczony przeciwdepresyjnie, rozpoznano epizod depresji umiarkowany. Następnie wystąpiły u niego objawy psychotyczne, z powodu których był hospitalizowany w oddziałach psychiatrycznych, gdzie podejrzewano schizofrenię. Był leczony przeciwpsychotycznie. Wypisany został z rozpoznaniem ostrych wielopostaciowych zaburzeń z objawami schizofrenii. Czyn ten przywodzi na myśl „zachowanie się wbrew oczekiwaniu”, actio preater expectationem – paragnomen - koncepcję ogłoszoną przez polskiego psychiatrę, prof. Eugeniusza Brzezickiego w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednocześnie przypadek ten przypomina o tym, że zupełnie bezzasadne, niewytłumaczone żadnymi okolicznościami nagłe zdarzenie związane z uczynieniem sobie bardzo poważnych szkód zdrowotnych może być sygnałem rozpoczynających się zaburzeń psychotycznych, ale niekoniecznie prowadzi do stwierdzenia schizofrenii, jak to sugerował autor pojęcia „paragnomen”.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top