PL EN
ARTICLE
ADHD jako czynnik ryzyka otyłości. Aktualny stan badań
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 03-02-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-04-2017
 
 
Data akceptacji: 10-04-2017
 
 
Data publikacji online: 30-04-2018
 
 
Data publikacji: 30-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Hanć   

Zakład Biologii Rozwoju Człowieka, Instytut Antropologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, Polska
 
 
Psychiatr Pol 2018;52(2):309-322
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Otyłość jest obecnie poważnym problemem zdrowotnym dotyczącym zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Według badań z ostatnich 15 lat, jednym z czynników zwiększających ryzyko otyłości może być zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention-deficit/hyperactivity disorder; ADHD). Nie wszystkie analizy dostarczają jednak jednoznacznych wyników. Niniejszy przegląd literatury ma na celu usystematyzowanie wyników dotychczasowych badań dotyczących ryzyka otyłości u osób z ADHD. Przeglądem objęto artykuły dotyczące związku ADHD z otyłością opublikowane w latach 2004 - 2016. Ostatecznie do przeglądu zakwalifikowano 31 badań spełniających kryteria selekcji. Analiza dostępnych źródeł pozwala stwierdzić, że ADHD jest istotnym czynnikiem ryzyka otyłości, co jest szczególnie dobrze widoczne w populacji osób dorosłych. Spośród zaburzeń towarzyszących, największy wpływ modulujący na związek otyłości z ADHD miały zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania oraz napadowe objadanie się. Leczenie farmakologiczne, zaburzenia towarzyszące, ale także wiek i płeć muszą pozostać ważnymi czynnikami kontrolowanymi w analizach. Kolejne badania powinny być ukierunkowane na bardziej usystematyzowane testowanie hipotez wyjaśniających współwystępowanie ADHD i otyłości.
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top