PL EN
Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ interwencji metapoznawczych na umiejętności planowania u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami uwagi (ADHD) o prezentacji objawów mieszanych. Pilotaż
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
 
 
Data nadesłania: 29-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-04-2023
 
 
Data akceptacji: 25-04-2023
 
 
Data publikacji online: 04-08-2023
 
 
Data publikacji: 04-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kulik   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pilotażowego badania eksperymentalnego była ocena wpływu 25 interwencji metapoznawczych na umiejętność planowania u dzieci z ADHD.

Metoda:
W eksperymencie uczestniczyło 45 dzieci z ADHD o typie mieszanym, w wieku 7-12 lat (M = 10,41; SD = 1,42), wraz z rodzicem. Dzieci zostały losowo przydzielone do jednej z trzech grup, określających rodzaj zastosowanej techniki metakognitywnej w treningu: grupa Mapa Myśli, grupa Notatka Rysunkowa, grupa kontrolna. Następnie brały udział w 25 tematycznych treningach. Pomiar był wykonywany na początku i na końcu treningów za pomocą narzędzi: Kwestionariusz Conners 3, Test Mapy Parku.

Wyniki:
Stwierdzono istotne różnice w nasileniu średnich wyników dla zmiennej planowanie między pierwszym a drugim pomiarem (M1 = 6,13; SD1 = 0,35; M2 = 5,67; SD2 = 0,82) w grupie kontrolnej oraz nieistotne różnice w natężeniu średnich wyników dla tej zmiennej w grupach Mapa Myśli i Notatka Rysunkowa. Wynik uzyskany w zakresie siły efektu dla wyniku istotnego jest wysoki (rc = 0,53).

Wnioski:
U dzieci, które nie uczestniczyły w treningu, wynik uległ pogorszeniu, a w grupach eksperymentalnych wyniki były bez zmian.

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top