PL EN
Przywiązanie u nastolatków z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i opozycyjno-buntowniczymi zaburzeniami zachowania
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Data nadesłania: 21-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-11-2020
 
 
Data akceptacji: 11-11-2020
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kaźmierczak-Mytkowska   

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
 
 
Psychiatr Pol 2022;56(3):535-549
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena wzorców przywiązania wśród nastolatków (13-16 lat) z rozpoznaniem ADHD lub ADHD i opozycyjno- buntowniczymi zaburzeniami zachowania (ODD).

Metoda:
Ocena przy użyciu Inwentarza Przywiązania do Rodziców i Rówieśników (IPPA) oraz Kwestionariusza Przywiązania do Rodziców (PBI) w trzech grupach nastolatków, wychowujących się w rodzinach biologicznych: (1) grupie ADHD/ODD (n=40), (2) grupie ADHD (n=40) oraz (3) grupie K (kontrolnej) nastolatków (n=40), którzy nie korzystali obecnie lub w przeszłości z opieki psychologicznej lub psychiatrycznej.

Wyniki:
Wzorce przywiązania do rodziców w obszarze Zaufania, Komunikacji i Alienacji (IPPA) oraz Troski i Kontroli (PBI) w grupie ADHD/ODD różnią się istotnie w porównaniu z grupą kontrolną. Nastolatki z grupy ADHD/ODD opisują istotnie mniej doświadczanego Zaufania i Komunikacji (IPPA) oraz Troski (PBI) w relacjach z rodzicami a więcej Alienacji (IPPA) i Kontroli (PBI), niż nastolatki z grupy ADHD. Wzorce przywiązania do rówieśników w obu grupach klinicznych i kontrolnej różnią się istotnie. W grupie ADHD/ODD dominuje lękowo – unikający styl przywiązania do matki oraz ojca, w grupie ADHD styl bezpieczny w relacji z matką oraz lękowo-unikający w relacji z ojcem. W relacjach z rówieśnikami w grupie ADHD/ODD oraz grupie ADHD dominuje styl lękowo-unikający.

Wnioski:
Obraz przywiązania istotnie różni się u nastolatków z rozpoznaniem ADHD i opozycyjno – buntowniczych zaburzeń zachowania i nastolatków z rozpoznaniem ADHD. W grupie ADHD/ODD oraz grupie ADHD w odróżnieniu od grupy nastolatków bez diagnozy psychiatrycznej, dominują pozabezpieczne wzorce przywiązania do rodziców i rówieśników (głównie styl lękowo- unikający).

eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top