PL EN
LETTER
List do Redakcji. Wsparcie psychologiczne zapewniane przez krajowe stowarzyszenia pielęgniarskie w wypadku pandemii. Doświadczenia polskich pielęgniarek na OIT
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
2
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Poznań
3
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
4
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum – Instytut Nauk o Zdrowiu
5
Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dorota Ozga   

Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences of the University of Rzeszow, Poland St. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszow, Poland,
Data nadesłania: 03-09-2020
Data akceptacji: 28-09-2020
Data publikacji online: 31-12-2020
Data publikacji: 31-12-2020
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1269–1272
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674