PL EN
LETTER
List do Redakcji. Wsparcie psychologiczne zapewniane przez krajowe stowarzyszenia pielęgniarskie w wypadku pandemii. Doświadczenia polskich pielęgniarek na OIT
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
 
2
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Poznań
 
3
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
 
4
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum – Instytut Nauk o Zdrowiu
 
5
Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 
 
Data nadesłania: 03-09-2020
 
 
Data akceptacji: 28-09-2020
 
 
Data publikacji online: 31-12-2020
 
 
Data publikacji: 31-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Ozga   

Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences of the University of Rzeszow, Poland St. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszow, Poland,
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1269-1272
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
bez streszczenia
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top