PL EN
LETTER
Letter to the Editor. Psychological support provided by national nursing associations in pandemic. Polish ICU nursing experiences
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
2
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Poznań
3
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
4
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum – Instytut Nauk o Zdrowiu
5
Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
CORRESPONDING AUTHOR
Dorota Ozga   

Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences of the University of Rzeszow, Poland St. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszow, Poland,
Submission date: 2020-09-03
Acceptance date: 2020-09-28
Online publication date: 2020-12-31
Publication date: 2020-12-31
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1269–1272
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
no summary
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674