PL EN
LETTER
Letter to the Editor. Psychological support provided by national nursing associations in pandemic. Polish ICU nursing experiences
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Instytut Nauk o Zdrowiu
 
2
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Poznań
 
3
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
 
4
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum – Instytut Nauk o Zdrowiu
 
5
Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
 
 
Submission date: 2020-09-03
 
 
Acceptance date: 2020-09-28
 
 
Online publication date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Dorota Ozga   

Institute of Health Sciences, College of Medical Sciences of the University of Rzeszow, Poland St. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszow, Poland,
 
 
Psychiatr Pol 2020;54(6):1269-1272
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
no summary
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top