PL EN
„Psychiatria Polska” jest organem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czasopismem naukowym publikującym przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii. W kwalifikacji prac do druku uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac badawczych – oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych reguł prowadzenia eksperymentów na zwierzętach.
Editor-in-Chief: prof. dr hab. Dominika Dudek
1.7
IF
100
MEiN
153
ICV
2.4
CiteScore
0.414
SJR
0.707
SNIP
Current issue
3/2023 vol. 57
 
 
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674