PL EN

Editorial Board

 
„PSYCHIATRIA POLSKA” EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelny (Editor-in-Chief):
prof. dr hab. Dominika Dudek, Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM

Zastępca red. naczelnego (vice Editor-in-Chief):
dr n. med. Jerzy A. Sobański, Zakład Psychoterapii Katedry Psychoterapii UJ CM

Sekretarz redakcji (Managing Editor):
mgr Katarzyna Klasa, Zakład Psychoterapii SU w Krakowie
e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl

Członkowie redakcji (redaktorzy tematyczni):
Editorial Board Members (co-editors):

Aleksandra Arciszewska, Adrian Chrobak, Agata Dimter, Aleksandra Gorostowicz,
Rafał Jaeschke, Andrzej Juryk, Michał Mielimąka, Sławomir Murawiec,
Łukasz Müldner-Nieckowski, Mateusz Łuc, Lech Popiołek, Wojciech Rachel,
Justyna Rzeczycka, Bartłomiej Taurogiński, Anna Tereszko.

Adres redakcji (Editorial Board's Address):
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
kontakt - e-mail: redakcja@psychiatriapolska.pl

Redakcja tekstów anglojęzycznych (English Texts Edition):
Katarzyna Cyranka
Małgorzata Rogalska
Ewa Krawczyk

Redaktor ds. mediów społecznościowych (Social Media Editor):
Anna Krupa

Redaktor techniczny (Technical Editor):
Mariusz Mrozowicz

Adiustacja (Language Editors):
Aneta Tkaczyk
Magdalena Iwasiewicz

Korekta (proof reading):
Anna Ławrynowicz

Redakcje statystyczne (Statistical Editor):
Agnieszka Pac

Projekt okładki (cover):
Jadwiga Maj
 
eISSN:2391-5854
ISSN:0033-2674
Journals System - logo
Scroll to top